دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران- راهنمای ارسال مقاله
ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/26 | 

دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های مرتبط فرصت دارند چکیده جامع مقالات خود را به زبان انگلیسی تا 30 فروردین‌ماه سال 94  فقط از طریق پست الکترونیکی و مطابق با قالب ارایه شده ارسال کنند. نتایج داوری تا 20 اردیبهشت ماه سال 94 اعلام خواهد شد و آخرین مهلت ثبت نام 30 اردیبهشت ماه سال 94 است. برای ارسال مقاله در  دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران، ثبت‌‌نام نمایید.

 محتوای مقاله باید پژوهشی و حاصل تحقیقات افراد باشد. مقاله باید ساختار کامل یک مقاله علمی-پژوهشی را داشته و در زمینه های محور کنفرانس حاوی نوعی نوآوری و مطلب نوین باشد. مقاله پیش از این در جای دیگری ارایه و چاپ نشده باشد.

  جزییات تنظیم مقاله در قالبی که در سایت کنفرانس قرار داده شده، آمده است. این قالب در فرمت Word بوده و تمام اطلاعات لازم را در خود دارد. پس از وارد نمودن مقاله آن را به صورت pdf ذخیره کرده و فایل های Word و pdf را ایمیل نمایید. مقالاتی که طبق قالب تهیه نشده باشد، داوری نخواهند شد. ارسال مقاله فقط از طریق پست الکترونیکی کنفرانس و مطابق با قالب ارایه شده باشد. مسئولیت مطالب هر مقاله تنها به عهده نویسنده یا نویسندگان آن است. در بخش موضوعی ایمیل، حتما محور کنفرانس را ذکر نمایید.

  پس از بررسی چکیده جامع توسط اعضای کمیته علمی کنفرانس در صورت پذیرش به صورت سخنرانی یا پوستر ارایه خواهد شد که در هر دو حالت ارزش علمی آن یکسان است. نتیجه ارزیابی مقاله تنها به شخص مسئول مکاتبات اطلاع رسانی خواهد شد. هر نفر تنها در سه مقاله می تواند مسئول مکاتبات باشد. به ازای مقاله های دوم و سوم باید مبلغ پانصد هزا ر ریال برای هر کدام پرداخته شود.

پست الکترونیکی: 2inzc2015@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران:
http://2inzc2015.iust.ac.ir/find-1.37.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب