دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران- راهنمای تهیه پوستر
راهنمای تهیه پوستر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/26 | 

    مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر و یا سخنرانی در این کنفرانس از ارزش علمی یکسانی برخوردارند.

 

 

 •   پوستر باید در ابعاد 80 سانتی متر برای عرض و 100 سانتی متر برای ارتفاع تهیه شود و مطالب باید حداقل 3 سانتی متر از حاشیه پوستر فاصله داشته باشد.
 •  
 •   متن پوستر فقط به زبان انگلیسی نوشته شود.
 •  
 •   پوستر باید به صورت یکپارچه در یک صفحه تهیه شود، دبیرخانه سمینار به هیچ عنوان پوسترهای تهیه شده بر روی کاغذ های A4 و ... را نمی پذیرد.
 •  
 •   در بالای صفحه پوستر، آرم دانشگاه علم وصنعت ایران و آرم کنفرانس باید قرار گیرد . 
 •  
 •  در محتوای پوستر ها باید کلیه نکته های ضروری مربوط به یک مقاله کامل به ترتیب زیر رعایت شود:
 •   عنوان مقاله، نام کامل نویسندگان (نام نویسنده مسئول با ستاره مشخص و ایمیل وی داده شود همجنین در زیر نام ارایه دهنده پوستر نیزخط کشیده شود)، نام دانشگاه یا موسسه و آدرس مربوطه آورده شود.
 •   متن اصلی مقاله ترجیحا شامل مقدمه، روش کار تجربی یا تئوری، نتایج و بحث، نتیجه گیری و مراجع باشد.
 •  
 •   اندازه پیشنهادی برای فونت ها:
 •   برای عنوان مقاله فونت 50 و برای متن حداقل فونت 20 بطوری که از فاصله یک متری قابل خواندن باشد.
 •  
 •   گواهی ارایه مقاله فقط برای افرادی که پوستر خود را در زمان ، تاریخ و محل اعلام شده طبق برنامه زمانبندی (متعاقبا اعلام خواهد شد) ارایه دهند، صادر خواهد شد.

 

  درضمن برای دسترسی به الگوی نگارش (تمپلت) می توانید اینجا را کلیک کنید. بسته به سلیقه خود می توانید نوع فونت، طراحی و رنگ پوستر را انتخاب کنید.

 

  توجه: لطفا پوستر خود را با توجه به نکات مذکور تهیه نموده و پس از چاپ به همراه خود بیاورید. از ارسال پوستر با پست و یا پست الکترونیکی خودداری نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران:
http://2inzc2015.iust.ac.ir/find-1.38.21.fa.html
برگشت به اصل مطلب