دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران- اخبار و اطلاعیه ها
حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/16 | 

تمامی شرکت کنندگان محترمی که پروپوزال پایان نامه آنها مورد تایید ستاد نانو قرار گرفته است می توانند با ارایه مقاله در دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران نسبت به دریافت مرحله دوم حمایت های تشویقی پایان نامه خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که رعایت نکات زیر برای برخورداری از حمایت تشویقی پایان نامه الزامی است:

1- تایید مرحله اول پایان نامه (پروپوزال) توسط ستاد نانو

2- ارایه مقاله مرتبط با پایان نامه تایید شده فرد به کنفرانس

3- شرکت در یکی از کارگاه های آموزشی مربوط به نانو برگزار شده در کنفرانس

نشانی مطلب در وبگاه دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران:
http://2inzc2015.iust.ac.ir/find-1.41.33.fa.html
برگشت به اصل مطلب