دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران- اخبار و اطلاعیه ها
تمدید ارسال مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/1/31 | 

AWT IMAGE

با توجه به درخواست های متعدد شما پژوهشگران گرامی زمان ارسال مقالات تا 10/02/94 تمدید شد. AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران:
http://2inzc2015.iust.ac.ir/find-1.41.37.fa.html
برگشت به اصل مطلب