دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران- آشنایی با نرم افزار Xpert (تفسیر الگوهای XRD )
کارگاه آموزشی expert

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/25 | 

 در این کارگاه آموزشی با نصب نرم افزار و نحوه استفاده از آن برای تفسیر الگوهای پراش پرتو ایکس آشنا خواهید شد. به همراه داشتن لپ تاب ضروری است.

  زمان برگزاری: چهارشنبه 6/3/94 ساعت 16-14

نشانی مطلب در وبگاه دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران:
http://2inzc2015.iust.ac.ir/find-1.45.35.fa.html
برگشت به اصل مطلب