دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران- سخنرانان مدعو
سخنرانان مدعو به ترتیب حروف الفباء

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/3/4 | 

 

  دکتر مجید پورمقدم

  مدرس دانشگاه و پژوهشگر وزارت صنعت، معدن و تجارت

  مشاور عالی انجمن مخترعین کشور در امور معادن و صنایع معدنی

  عنوان سخنرانی:

    Comparison of Natural and Synthetic Zeolites

 


 

 

 

  دکتر معصومه خاتمیان

  استاد گروه شیمی معدنی دانشگاه تبریز

  عنوان سخنرانی:

  Zeolites: Chemistry, Properties and Applications

 


 

 

  دکتر سعید رعیتی

  دانشیار گروه شیمی معدنی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

  عنوان سخنرانی:

  Porous Materials: Characteristics and Applications

 


دکتر محمد علی شفیعا

 دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

 عنوان سخنرانی:

 Commercializing process of a potential & promising idea


 

 

 

  دکتر مصطفی محمدپور امینی

  استاد گروه شیمی معدنی دانشگاه شهید بهشتی

  عنوان سخنرانی:

  Functionalization of mesoporous silica for adsorption of dibenzothiophesene and 4,6-dimethyldibenzothiophene: Deep desulfurization of hydrocarbons

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران:
http://2inzc2015.iust.ac.ir/find-1.48.40.fa.html
برگشت به اصل مطلب